แตร และการทำงานของแตร

แตรคืออะไร ?

ความหมายและหน้าที่ของแตร

image

แตร มีหน้าที่ผลิตเสียงสัญญาณเพื่อเตือนให้ผู้ใช้ถนนได้ทราบ เสียงของแตรเกิดจากการสั่นสะเทือนของไดอะแฟรมภายในแตร ปกติในวงจรแตรจะนิยมใช้แตร 2 ตัวเป็นแตรเสียงต่ํา 1 ตัวและ แตรเสียงสูงอีก 1 ตัว

» อ่านเพิ่มเติม

วงจรแตรแบบธรรมดา

วงจรแตรแบบที่ 1

image

แตรไฟฟ้าจะทำงานโดยอาศัยการสั่นของแผ่นไดอะแฟรมที่ทำจากแผ่นเหล็กสปริง ซึ่งจะอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าดูดให้แผ่นไดอะแฟรมเกิดการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วซึ่งทำให้เกิดเสียงดังขึ้นได้ดัง ในวงจรแตรแบบธรรมดาเวลาแตรทํางานจะมีกระแสไฟฟาจำนวนมากที่ผ่านสวิตช์แตร ทําให้สวิตช์ร้อนเป็นเหตุ ใหุ้สวิตช์แตรมีอายุการใช้งานสั้น

» อ่านเพิ่มเติม

วงจรแตรแบบใช้รีเลย์

วงจรแตรแบบที่ 2

image

วงจรแตรที่มีการติดตั้งรีเลย์เข้าไปในวงจรเพื่อที่จะให้กระแสไฟจำนวนมากจากแบตเตอรี่ไหลไปแตรโดยผ่านรีเลย์ และกระแสไฟจำนวนน้อยไหลไปยังปุ่มแตร ทำให้ปุ่มแตรมีอายุการใช้งานนาน และ สายไฟที่ต่อไปยังปุ่มแตรสามารถลดขนาดให้เล็กลงได้์

» อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์แตรรถยนต์ ของบริษัทไทยนิกโก เมตัล อินดัสตรี่

มีทั้งหมด 3 ชนิด

image

1. แตรรถจักรยานยนต์ (Motor Cycle Horn)
2. แตรรถยนต์ (Auto Mobile Horn)
3. แตรเรือ (Marine Boat Horn)

Chat Facebook

บทสนทนาเว็บบอร์ด

Address And Map

THAI NIKKO METAL INDUSTRY CO.,LTD
373 M00. 4 PATANA 4 RD, BANGPOO INDUSTRIAL ESTATE
T.PRAEKSA A.MUANG SAMUTPRAKARN 10280
TEL.( 02 ) 324 - 0431, 7093674 - 6
FAX. ( 02 ) 324 - 0430
Email: Phaithoun@thai-nikko.co.th

ดู THAI NIKKO METAL INDUSTRY CO., LTD. ในแผนที่

Contact US

Free Web Hosting